נעזרים לצורך הרכישה במשכנתא. אומנם במובנים מסוימים משכנתא כזאת דומה למשכנתא רגילה